Škola puna mogućnosti
Škola puna mogućnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: ŠKOLA PUNA MOGUĆNOSTI
Pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika
Vrijednost projekta: 1.977.878,52 kuna
Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. 
Nositelj projekta: Grad Zadar
Partneri u projektu: OŠ Stanovi, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Krune Krstića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Petra Preradovića, Pučko otvoreno učilište Zadar, Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar, Udruga za Down sindrom Zadarske županije

Ciljevi: 

  • Doprinijeti kvalitetnijoj uključenosti  43 učenika s teškoćama u redoviti obrazovni sustav
  • Educirati i zaposliti na određeno vrijeme 43 nezaposlene osobe
  • Osigurati jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike
  • Senzibilizirati javnost o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama

 

Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u zadarskim osnovnim školama od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je  za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi  angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Iz sredstava ESF-a, u okviru projekta Škola puna mogućnosti, u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna pokrit će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati mnoga predavanja, između ostalog i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promidžbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta i dr.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.

Jedan od bitnih preduvjeta održivosti rezultata ovog projekta je uređen zakonodavni okvir za provođenje inkluzivnog obrazovanja uz angažman pomoćnika u nastavi. U tom smislu, projekt će ostvariti utjecaj na razini politika na način da će se kroz komunikaciju angažiranih pomoćnika u nastavi sa stručnim službama i svim ostalim dionicima definirati ključni problemi u provedbi ovog modela te ponuditi moguća rješenja.

Institucionalna održivost projekta osigurat će se nastavkom rada Povjerenstva za uvođenje pomoćnika u nastavu, koje će i nakon završetka projekta obavljati u projektu definirane aktivnosti (selekcija pomoćnika u nastavi i praćenje uredne provedbe programa u suradnji s koordinatorima iz partnerskih škola).

Pomoćnici u nastavi, educirani i zaposleni tijekom ovog projekta, imat će mogućnost ponovnog angažmana u idućim godinama, budući da će im stečena znanja, vještine i iskustvo u radu dati prednost pred kandidatima bez iskustva.

Ukoliko to zakonodavni okvir dopusti, u konačnici će se profilirati određeni broj ljudi koji će moći obavljati taj posao kao zanimanje.

Financijska održivost bit će osigurana iz svih raspoloživih izvora, uključujući i lokalni gradski proračun, ali s naglaskom na sredstva iz EU fondova, s obzirom da se može očekivati kako porast korisnika usluga, tako i povećan broj sati rada pomoćnika u nastavi postojećim korisnicima, kako budu prelazili u više razrede.

Predavanja koja će se organizirati u okviru projekta s ciljem senzibilizacije šire javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama bit će temeljena na istraživačkom radu stručnjaka na terenu (u školama partnerima). Rezultati istraživanja ukazat će na nove mogućnosti za poboljšanje sustava, odnosno nadogradnju izlaznih komponenti projekta, primjerice kroz osnivanje stalnog mobilnog tima za podršku pomoćnicima u nastavi koji će na terenu moći izravno prikupiti informacije i pomoći u rješavanju konkretnih situacija koje se mogu pojaviti.

U konačnici, moguć je i multiplikacijski efekt izlaznih komponenti ovog projekta u smislu inicijative za uspostavu sličnih programa za predškolske ustanove.