Urbano područje Zadar
Urbano područje Zadar

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam kohezijske politike usmjeren na održivi urbani razvoj za financijsko razdoblje 2014. - 2020. Sukladno Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020., urbana područja, za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizam, su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj s najvećom koncentracijom stanovništva, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u ožujku 2016. godine objavilo Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, a prihvatljivi prijavitelji bili su navedenih sedam najvećih urbanih središta u Republici Hrvatskoj. Sva prijavljena urbana područja – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula - zadovoljila su uvjete iz Poziva te su sukladno Odluci MRRFEU i odabrani za provedbu ITU Mehanizma.

Provedba ITU-a temelji se na integriranim strategijama teritorijalnog razvoja (tj. strategijama održivog urbanog razvoja) koje su razrađene za određeno područje i oko kojih postoji suglasnost između svih tijela lokalne vlasti koja sudjeluju u provedbi.

Strategija razvoja urbanog područja Zadar čini temelj na kojem će se stvarati budući razvojni projekti i povlačiti europska i nacionalna sredstva. Izrađena je za geografsko područje 13 općina, te Grada Nina i Grada Zadra koje čini veliko urbano područje Zadra. Gradsko vijeće grada Zadra je dana 12. listopada 2015. godine donijelo Odluku o sastavu Urbanog područja Zadar. Sastav Urbanog područja Zadar čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Zadar, Grad Nin i Općine Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji.

Aktivnosti koje se provodite u urbanim područjima kroz ITU mehanizam pridonose sljedećim tematskim područjima:

  • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja
  • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena
  • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma (za sve gradove skupno) iznosi 303,4 milijuna eura.