Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja
Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Naziv: Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 994.250,71 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 994.250,71 kn

Trajanje: 04.06.2018. - 04.10.2019. (16 mjeseci)

Vodeći partner: Pučko otvoreno učilište Algebra

Partnerstvo: Grad Zadar, Grad Benkovac, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Pučko otvoreno učilište Algebra, kao nositelj projekta, je u suradnji s partnerima - Gradom Zadrom, Gradom Benkovcem i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA - ostvarilo bespovratna sredstva za provođenje projekta pod nazivom „Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja” u okviru natječaja “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III”, iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 994.250,71 kn, a projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj: Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični cilj projekta: omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti provedbom obrazovanjem 42 mlade dugotrajno nezaposlene osobe.

Sažetak projekta: Projekt razvojem i provedbom jedinstvenog programa usavršavanja povećava zapošljivost ranjivih skupina te povećava kapacitete stručnjaka u pripremi i provedbi projekata. Projekt će unaprijediti zapošljivost 42 nezaposlene osobe s područja Zadarske županije i povećati kapacitete za izradu i provedbu razvojnih projekata.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju intervencije na tržištu rada jačanjem kapaciteta članova ciljne skupine za upravljanje razvojnim projektima, odnosno selekciju 42 mlade nezaposlene osobe i formiranje 2 obrazovne skupine (u Benkovcu i u Zadru), s ciljem provedbe motivacijske radionice, verificiranog programa obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, analizom potreba lokalnih dionika te razvojem i provedbom specijaliziranih radionica u području EU fondova u skladu sa rezultatima analize. Nakon provedenih edukacija organizirat će se praksa u partnerskim organizacijama te će polaznici razvijati stvarne projekte za financiranje iz EU fondova pod mentorstvom predavača, te uz kontinuirano profesionalno usmjeravanje.  Aktivnosti edukacija i prakse će se odvijati u Benkovcu i Zadru, a mogu sudjelovati mladi s područja čitave Županije (uz nadoknadu putnih troškova).

Ukupno trajanje projekta je 16 mjeseci, a projekt će biti u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta: 994.250,71 kn,

Iznos bespovratnih sredstava: 994.250,71 kn

 

Vezane fotografije

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja