eGUTS
eGUTS

Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu eGUTS. Taj projekt koji označava "električni, elektronički i zeleni urbani transportni sustav” podupire razvoj  e-mobilnosti u gradovima dunavske regije. Konzorcij se sastoji od 22 projektna partnera iz 9 zemalja (7 članica EU i 2 IPA zemlje).

Cilj projekta je bolja povezanost i energetska odgovornost u gradovima dunavske regije.

 

 

 

Naziv projekta:   Electric, electronic and green urban transport system

Akronim projekta:

 eGUTS
Programski okvir:  Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014. – 2020.
Ukupna vrijednost projekta:  1.819.075,00 EUR
Budžet Grada Zadra:  138.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja (85%):  117.300,00 EUR
Trajanje:  01.01.2017. – 01.07.2019. (30 mjeseci)
Vodeći partner:   Polytechnic University of Timisoara - Rumunjska
 

 

Partneri:

 
 • Technology Promotion Burgenland - Austrija
 • Center of Excellence for Renewable Energy - Austrija
 • City of Zadar - Hrvatska
 • Transport Research Centere - Češka
 • South-Transdanubian Area-and Economic Development Nonprofit Ltd - Mađarska
 • The Romania Sustainable Energy Cluster - Rumunjska
 • Transport Research Institute J.S.Co - Slovačka
 • Citizens Association No Gravity - Slovačka      
 • Municipality of Velenje - Slovenija
 • University of Maribo - Slovenija
 • Municipality of Ulcinj – Crna Gora
 • Regional economic development agency for Sumadija and Pomoravlje - Srbija
 • City of Olomouc - Češka
 • Local Government of Paks - Mađarska
 • University of Zilina - Slovačka
 • Regional Development Agency Senec-Pezinok - Slovačka
 • Municipality of Senec - Slovačka
 • Energie Burgenland Green Power GmBH - Austrija
 • Climate and Energy Model RegionLake Neusiedl-Seewinkel - Austrija
 • City Hall Timisoara - Rumunjska
 • Regulatory Authority for Energy - Rumunjska

 

Suradnja između partnera na projektu podrazumijeva rješavanje zajedničkih izazova koji se odnose na poboljšanje planiranja, koordinacije i praktičnih rješenja za ekološki prihvatljivu i sigurnu prometnu mrežu i usluge u programskom području doprinoseći uravnoteženoj pristupačnosti urbanih i ruralnih područja.

Projekt je uglavnom usmjeren na razvoj e-mobilnosti. U sklopu ovog projekta izradit će se ukupno 5 studija izvodljivosti koji će služiti kao temelj za razvoj lokalnih akcijskih planova.

Bit će organizirane i mnogobrojne aktivnosti i događanja s ciljem podizanje svijesti građana o važnosti razvoja e-mobilnosti i njezinim pozitivnim učincima.

Predviđen je i razvoj eGUTS aplikacije te implementacija pilot aktivnosti.

Konzorcij projekta će razmijeniti iskustva i know-how princip na području e-mobilnosti među dionicima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s fokusom na potrebe i interese lokalnog stanovništva i turista. Kao rezultat toga bit će razvijena strategija e-mobilnosti koja će biti primjenjiva na cijelu dunavsku regiju i šire.

U sklopu ovog projekta provodit će se niz aktivnosti koje doprinose smanjenju uporabe vozila na benzinski pogon u prometu, razvoj mreže punionica za električna vozila, dekarbonizaciji transporta, smanjenju onečišćenja okoliša smanjenjem količine ispušnih plinova iz vozila i u konačnici povećanju kvalitete života građana.

Dana 1. i 2.3.2017. godine u Rustu (Austrija) predstavnici Grada Zadra sudjelovali su na prvom partnerskom sastanku čime je označen službeni početak provedbe projekta odobrenog za financiranje u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014. – 2020. Prvog dana predstavljene su projektne aktivnosti i tijek odvijanja projekta. Drugog dana održani su razni seminari i predstavljeni primjeri dobre prakse na području e-mobilnosti uz otvorenost ka široj publici.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eguts .

Vezane fotografije

eGUTS eGUTS eGUTS eGUTS eGUTS eGUTS eGUTS eGUTS