RescueME
RescueME

Naziv projekta | Equitable RESilience solutions to strengthen the link between CUltural landscapEs and coMmunitiEs

Program | HORIZON 

Početak provedbe | 01.02.2023.

Završetak provedbe | 31.07.2026. 

Ukupna vrijednost projekta | 3.998.994,00 EUR

Ukupni budžet Grada Zadra | 73.257,00 EUR

Nositelj projekta | FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

Partneri:

 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
 • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
 • FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
 • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
 • SISTEMA GMBH
 • FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA PROMOCION ESTRATEGICA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION URBANA
 • COMUNE DI PORTO VENERE
 • DRAXIS ENVIRONMENTAL SA
 • FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEOSUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
 • TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG
 • FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
 • DIKTYO DIMON TOU PSILORITI
 • GRAD ZADAR
 • C2MASI SL
 • UNIVERSITE DE LIEGE

 

Projekt RescueME, koji se provodi u sklopu programa Horizon, ima za cilj definiranje aktivnosti i metodologije za jačanje kapaciteta i osnaživanje resursa te uvođenje zajednički razvijenih rješenja otpornosti za zaštitu kulturne baštine.

RescueME će razviti, testirati i demonstrirati učinkovitost razvijenog okvira koji se temelji na pristupu otpornog povijesnog krajolika dopunjenog podacima, modelima, metodama i alatima koji mogu procijeniti rizike i prilike, zajednički razviti uključive strategije otpornosti i inovativna rješenja za zaštitu europske kulturne baštine i kulturne krajolike od klimatskih promjena, rizika od katastrofa, kao i drugih faktora stresa (kao što je onečišćenje i prekomjerni turizam), s posebnim naglaskom na europske obalne krajolike budući da je tamo nalazi veliki udio ove ugrožene baštine.

Projekt će se provoditi na pet pilot područja (Psiloritis na Kreti, Neuwerk u Hamburgu, Portovenere, Cinque Terre i otoci, València i grad Zadar), koji su pažljivo odabrani kao komplementarni predstavnici europskih obalnih krajolika.

Istraživanja koja će se provoditi na tim područjima će djelovati kao svojevrsni laboratoriji za otpornost krajolika (R-labscapes) te osigurati njihovo multipliciranje na drugim sličnim područjima.

 

WEB: https://resilientculturallandscapes.eu/ 

TWITTER: www.twitter.com/RescueME_EU

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/rescuemeeu/ 

 

Vezane fotografije

RescueME RescueME