Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I
Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I

Ovim projektom započet će se s prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju UP Zadra i Zadarske županije.

Naziv projekta:  Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I
Naziv korisnika:  Grad Zadar
Ukupna vrijednost projekta:  35.307.363,46 kuna 
EU sufinanciranje projekta:  28.272.000,00 kuna (intenzitet potpore 80,07%)
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2020. – 31.12.2023. 
Program: OP Konkuretnost i kohezija 

Kako je područje obuhvata zone značajno (jedna parcela od 400 ha), Urbanističkim planom uređenja utvrđen je etapni program gradnje i uređenja zone koji omogućava optimalno korištenje raspoloživog prostora i za to potrebne infrastrukturne mreže.

Projekt obuhvaća izvođenje faze A1 - etape E1, ukupne površine 41.521.21 m2, a čijom izgradnjom će se aktivirat 5 "kazeta" zone ukupne površine 243.824,36 m2, odnosno bit će namijenjena potencijalnim investitorima koji žele pokrenuti svoje poslovanje u zoni. Projektom će se izraditi cesta te sva ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže (fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije (DTK), javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže). Uređenjem predmetne prometnice ostvarili bi se preduvjeti za postupnu gradnju sekundarne prometne mreže i prateće komunalne infrastrukture tj. ostale dvije etape.

Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što će u konačnici rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra.

Vezane fotografije

Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I