2CODE
2CODE

Naziv projekta: 2CODE - Cooperation for Development of Cross Border Business
Environment Enhanced

Program: Interreg - IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Prioritetna os: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskog
području

Ukupna vrijednost projekta: 929.745,82 EUR
EU sufinanciranje: 790.283,94 EUR

Trajanje projekta: 01.03.2020. – 28.02.2022.


Opis projekta:

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u
svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području.
Implementacijom ključnih aktivnosti, projekt će rezultirati uspostavom IT klastera u Nikšiću i
Tuzli, razvojem strategija za uspostavljene klastere, jačanjem IT mreže u Zadru,
unaprijeđenim kapacitetima IT klastera u Mostaru, stvaranjem preduvjeta za prekograničnu
suradnju IT klastera, razvojem programa mreže Code Hub-ova, razvojem usluga Code Hub-
ova za digitalne nomade, razvojem platforme za prekograničnu mentorsku mrežu,
organizacijom promotivnih poduzetničkih događaja, unaprijeđenjem postojećih coworking
prostora i uspostavom inovativnih laboratorija u četiri uključena grada.

 Vodeći partner: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića implementirat će sve
projektne aktivnosti usko vezane uz lokalno područje s posebnim naglaskom na uspostavu
IT klastera, unaprijeđenje kapaciteta postojećeg coworking prostora i uspostavu FabLab-a,
ali i razvoj prekogranične Code Hub mreže te upravljanje projektom.

Projektni partner 2: Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara implementirat će
projektne aktivnosti koje se vežu za lokalno područje, uključujući unaprijeđenje postojećeg IT
klastera, jačanje kapaciteta coworking prostora i uspostavu novog FabLab-a. INTERA TP je
odgovoran za razvoj platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, ali i komunikacijski radni
paket, uključujući i razvoj vizualnog identiteta projekta.

Projektni partner 3: Grad Zadar implementirat će projektne aktivnosti fokusirane na jačanje
IT mreže u Zadru, organizaciju hackathona i međunarodne tehnološke konferencije te će biti
odgovoran za tisak svih promotivnih materijala.


Projektni partner 4: BIT Centar implementirat će aktivnosti vezane uz lokalno područje s
posebnim naglaskom na uspostavu IT klastera u Tuzli, unaprijeđenje Code Hub-a Tuzla kroz
jačanje kapaciteta i razvoj novih usluga te uspostavu inovativnog laboratorija.

Projektni partner 5: Sveučilište u Zadru projektnim će rezultatima doprinijeti kroz razmjenu i
prijenos znanstvenog iskustva te će implementirati aktivnosti fokusirane na jačanje
kapaciteta postojećeg Code Hub-a i uspostavu UX laboratorija.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRP i IPA II fondova Europske unije. Više o programu
možete pronaći ovdje.