Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)
Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Naziv projekta: Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT - Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Akronim projekta: Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Proračun projekta: 14.813.840,30 kuna

EU sufinanciranje (bespovratna sredstva): 82,0853996%

Razdoblje provedbe projekta:  31.12.2019. - 31.01.2023.

Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnh sredstava: KK.07.4.2.24.0001

Izvor financiranja: EU sredstva kroz ITU mehanizam (OP Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.), proračunska sredstva Grada Zadra

Nositelj projekta: Grad Zadar

Projektni partneri: Inovativni Zadar d.o.o. – priprema projekta i partner zadužen za tehničku provedbu projekta, Liburnija d.o.o. i Obala i lučice d.o.o. – pružatelji usluga javnog prijevoza i naplate parkiranja

Svrha projekta: Povećati kvalitetu urbanog življenja korištenjem suvremenih tehnologija

Krajnji korisnici: Građani i posjetitelji Grada Zadra


Opis projekta:
Projekt objedinjuje od nekoliko zasebnih projekata iz područja inteligentnog prometnog sustava na području grada Zadra koji međusobno koreliraju, te koriste zajedničku bazičnu IKT infrastrukturu, koju je Grad Zadar u prethodnom razdoblju u dobroj mjeri razvio (npr. vlastita optička mreža, WiFi mreža, serverski kapaciteti i sl.) i koju namjerava kroz ovaj projekt dodatno razvijati.

 Projektom je planirano uspostaviti slijedeće elemente projekta i njihove mjerljive ishode:

  • Mobilna aplikacija za pametne telefone (Zadar Smart City Aplikacija) za pristup objedinjenim uslugama - informiranje, javni prijevoz, parkiranje, mogućnosti plaćanja raznih usluga različitim platnim metodama, sl.;
  • Sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu - najmanje 50 autobusa Liburnije d.o.o. opremljeno sustavom elektroničke naplate;
  • Sustav pametnog parkiranjanajmanje 1000 parkirnih mjesta pokrivenih sustavom pametnog parkiranja;
  • Sustav informiranja u prometu i javnom prijevozu –„pametne“ autobusne stanice i zasloni uz prometnice - najmanje 20    autobusnih stanica opremljeno zaslonima za informiranje korisnika u javnom prijevozu i 3 autobusne stanice opremljene dodatnim sadržajima poput velikih zaslona za informiranje putnika, punjača za mobilne uređaje, wifi-a  i sl.;
  • Centralni Informacijski Sustav  (CIS)središnji sustav za nadzor i upravljanje ostalim elementima projekta.

 Projekt je izrazito skalabilan, pa omogućuje da se pojedini sustavi razviju do te mjere da ih je kasnije lako nadograđivati kao samostalne projekte sukladno potrebama i mogućnostima financiranja.

 

Vezane fotografije

Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)