ITU Mehanizam
ITU Mehanizam

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam) Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Kroz ITU mehanizam provode se aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva u sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj.

Mogućnost provedbe mjera održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma ponuđena je najvećim urbanim područjima u RH čiji gradovi središta imaju oko 50.000 stanovnika u središnjim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je u ožujku 2016. godine objavilo Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, temeljem kojeg su odabrana urbana područja za provedbu ITU Mehanizma. Dana  5. listopada 2016. godine, MRRFEU je donijelo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja kojom je urbano područje Zadar jedno od 7 odabranih za provedbu ITU mehanizma. Veliko urbano područje (VUP) Zadar čine Grad Zadar, Grad Nin i 13 općina: Općina Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji. 

Financiranje aktivnosti ITU mehanizma provodi se iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. i obuhvaća sljedeće specifične ciljeve:

Specifični ciljevi (SC) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK):

Specifični cilj 3a2  Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva 
Specifični cilj 6c1   Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine 
Specifični cilj 6e2   Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) 
Specifični cilj 7ii2   Povećanje broja putnika u javnom prijevozu 

Specifični ciljevi (SC) iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP):

Specifični cilj 8ii1 

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada 
Specifični cilj 9i1  Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
Specifični cilj 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije
Specifični cilj 10iii3      Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika 
Specifični cilj 10iv1                    Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje 

Intervencije ponuđene urbanim područjima kroz ITU mehanizam su raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 303,4 milijuna eura, od čega je VUP-u Zadar na raspolaganju 22.8 milijuna eura.

Pogledajte promotivni video ITU mehanizma za Grad Zadar – “Zadar 2.0.”

Vezane fotografije

ITU Mehanizam ITU Mehanizam ITU Mehanizam