Nakon 1. srpnja 2013., odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj postala je dostupna puno šira “lepeza” podprograma za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja.


Hrvatska je stupanjem u punopravno članstvo EU počela koristiti sredstva iz strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda tj. fondova namijenjenih ekonomski slabije razvijenim područjima EU-a.

Uz te fondove, Hrvatska je danom pristupanja u mogućnosti početi koristiti i fondove namijenjene poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pripremi za pristupanje Šengenskom prostoru te druge programe i inicijative.