CityMobilNet
CityMobilNet

Naziv: Network for co-productive development of sustainable urban mobility plans empowering cities to create joint visions, targets and sets of measures to manage their future city progress

Akronim: CityMobilNet

Vodeći partner: City of Bielefeld (Njemačka)

Partnerstvo: City of Braga (Portugal), Metrople Aix-Marseille Provence (Francuska), City of Morne-a-l’Eau (Francuska), City of Palermo (Italija), Roads and greeneries management of Gdansk (Poljska), South East region of Malta (Malta), Grad Zadar

Program: URBACT III

Vrijednost projekta: 749.923,16 €

Budžet grada Zadra: 49.939,38 €

Trajanje projekta: 15.09.2015. - 03.05.2018. godine

Cilj projekta je ukazati na narasle transportne probleme urbanih sredina te izraditi adekvatan plan održive mobilnosti koji bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, sada i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini. Tema projekta je razrada održivih planova urbane mobilnosti (SUMP) u različitim lokalnim područjima diljem Europe. S obzirom da je CityMobilNet dio URBACT zajednice, snažan naglasak stavlja se na međusobnu razmjenu znanja, učenja i izgradnje kapacitetameđu partnerskim gradovima. Također, naglasak je i na inkluzivan i participativni pristup planiranju razvoja SUMP-a u svakom gradu.