ITS - Inteligentni prometni sustav
ITS - Inteligentni prometni sustav

Novi ITS sustav s rekonstruiranom prometnicom omogućit će učinkovitije upravljanje prometom, bolju informiranost vozača, optimizaciju prometnih tokova, integraciju postojećih sustava te prioritizaciju javnog i biciklističkog prijevoza na području grada Zadra. 

 

 

Naziv projekta:                                                                               

Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru - ITS

Naziv korisnika:  Grad Zadar
Ukupna vrijednost projekta: 35.083.931,15 kn
Bespovratna sredstva (EU):  26.698.048,51 kn
Intenzitet potpore:  76,1 %
Razdoblje provedbe projekta: 21.11.2019. - 21.12.2023.

Operativni program:

Fond: 

Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Kohezijski fond

 

Projektom "Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru" će se razviti i implementirati inteligentni prometni sustav i rekonstruirati prometnica sa prioritizacijom vozila javnog gradskog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, s ciljem povećanja učinkovitosti prometnog sustava urbanog područja Zadar.


Komponente projekta:

  1. Izrada projektne dokumentacije ITS-a
  2. Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana sa integriranim trakama za javni prijevoz i biciklističkom stazom
  3. Uspostava I faze Inteligentnog prometnog sustava (ITS-a) što uključuje:

Zamjenu i/ili ažuriranje 18 semaforiziranih raskrižja sa uspostavljenim centralnim sustavom za upravljanje ITS-om

Ugradnja 14 info displeja

Ugradnja video detektorskog sustava

Dobavu i uvlačenje optičkih kabela sukladno glavnom projektu

Svrha uvođenja ITS-a u urbanoj sredini Grada Zadra je uspostavljanje dinamičnog (adaptivnog) reguliranja prometa u funkciji s prometnim zahtjevima s ciljem osiguranja najbolje moguće mobilnosti u stvarnom vremenu. ITS rješenja na glavnim cestovnim pravcima će pomoći pri upravljanju visoke razine prometa kako bi se smanjila zagušenja i prometne nesreće. Informacije u realnom vremenu služit će kontrolnom centru u prometu i korisnicima. Upravljanje prometom, sustavi kontrole i infrastruktura obuhvaćaju inteligentni nadzor vozila, adaptivnu kontrolu prometa, upravljanje nesrećama i informacijski sustav za putnike kako bi se osigurale integrirane operacije.

Novim ITS rješenjem će se omogućiti pokrivenost kamerama ključnih raskrižja s mogućnosti korekcije semaforskih signala prema potrebi prometa iz jednog centra koji ima dobar pregled nad cijelom prometnom situacijom šireg područja. 

Više o europskim strukturnim i investicijskim fondovima te dostupnim natječajima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr .

Više o provedbi ITU mehanizma u Velikom urbanom području Zadar možete pronaći na http://www.grad-zadar.hr/itu-mehanizam-1055/.

Vezane fotografije

ITS - Inteligentni prometni sustav ITS - Inteligentni prometni sustav ITS - Inteligentni prometni sustav