INCLUSIVE PLAY
INCLUSIVE PLAY

Naziv: Inclusive Play

Program: Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 948.203,15 EUR

Budžet za Grad Zadar: 394.563,00 EUR (85% sufinanciranje EU)

Trajanje: 01.03.2021. - 31.01.2023. (23 mjeseca)

Vodeći partner: Grad Zadar

Partnerstvo: Dječji vrtić Latica - Zadar, Grad Mostar i Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama 'Los Rosales' – Mostar

Projekt promovira stvaranje inkluzivnih zajednica te doprinosi poboljšanju politika i usluga koje doprinose socijalnoj inkluziji osoba s poteškoćama u razvoju.

U sklopu projekta predviđena je izgradnja senzoričkog parka koji će se smjestiti na području parka Vruljica - Zadar. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga. Senzoričkim parkom želi se stvoriti krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje.

U okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Pored toga održat će se i nekoliko panel diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju te će se organizirati studijsko putovanje, posjet inkluzivnom gradu kao primjer dobre prakse.

Predmetnim projektom predviđena je i nabava dodane opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koja će biti postavljane na području športsko-rekreacijskog centra Višnjik – Zadar s ciljem osiguravanja minimalne razine inkluzije djece s teškoćama u lokalnu zajednicu te dodatnog podizanja kvalitete života, sadržaja i usluga za najranjivije skupine našeg društva. Na cijelom području grada Zadra ne postoji inkluzivno igralište, adekvatan prostor koji prostorom i sadržajem odgovara osobama s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Instalacijom opreme na predmetnoj lokaciji osigurava se inkluzija na način da se osobe s teškoćama ne izdvajaju, već se smještaju u sami centar sportske infrastrukture. Ovim se stvara sigurno i poticajno okruženje za život osoba s teškoćama i njihovo izražavanje.

Sve navedeno predstavlja dodanu vrijednost za sam projekt i višestruku korist za osobe s teškoćama u razvoju. Bez odgovarajuće dodatne podrške i usluga u području edukacijsko-rehabilitacijske, socijalne i zdravstvene skrbi osobe s teškoćama u razvoju nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja i razvoja, kao ni postići punu socijalnu inkluziju.

Vezane fotografije

INCLUSIVE PLAY