CODE
CODE

Naziv projekta: CODE - Cooperation for Development of Cross Border Business Environment (Suradnja za razvoj prekograničnog poslovnog okruženja)

Program: Interreg - IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Ukupna vrijednost projekta:  883.555,54 EUR

Trajanje: 01.07.2017. - 31.12.2019.

Vodeći partner: Grad Zadar 

Partneri:

ZADRA NOVA (HR)

Zaklada INTERA (BiH)

BIT d.o.o. Tuzla (BiH)

Tehnopolis (Crna Gora)

 

Projekt CODE je nastavak suradnje Grada Zadra i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektima „Coworking Zadar – suradnjom do inovacija“ iz 2014. godine te „Cowork.Net“ iz 2015. godine, koji su imali za cilj poboljšanje poslovne infrastrukture unapređenju poduzetničke klime na lokalnoj razini. Želja partnerskih institucija za radom na daljnjoj realizaciji ovih ciljeva i ostvarivanjem šire suradnje na regionalnoj razini, rezultirala je projektnom idejom iz koje razvio projekt CODE, koji ima cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i poboljšanju usluga za potporu inovacijama i aktivnostima klastera i poboljšanju start up poduzeća u prekograničnim područjima.

 

U suradnji s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC 2014-2020, kroz projekt će se nastojati poboljšati institucionalna infrastruktura i usluge kako bi se ubrzao konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području. Projekt će osigurati okvir za inovativni, fleksibilniji i ekonomičniji način obavljanja poslovnih aktivnosti i poboljšanjem kvalitete usluga podrške, čime će se povećati njihova konkurentnost i poticati stvaranje novih radnih mjesta.

 

Provedene i aktivnosti u najavi možete pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta, kao i na službenim Facebook stranicama Code Hub prostora u gradovima projektnih partnera:

Code Hub Zadar

Code Hub Mostar

Code Hub Tuzla

Code Hub Nikšić

Vezane fotografije

CODE