Dječji vrtić Smiljevac
Dječji vrtić Smiljevac

Naziv projekta: Izgradnja predškolske ustanove Smiljevac u Zadru

Program: Mehanizam za oporavak i otpornost (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Početak provedbe: 03/2023

Završetak provedbe: 03/2025

Ukupna vrijednost projekta: 1.452.518,42 EUR

 

Projektom Izgradnja predškolske ustanove Smiljevac u Zadru, odnosno izgradnjom i opremanjem nove predškolske ustanova s 8 dodatnih dnevnih boravaka, osigurat će se širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te će se izravno povećati obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra. 

Ova nova predškolska ustanova je planirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 128 djece.

Kapacitet predškolske ustanove je određen s 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne jedinice jaslica (4 x max 12 djece) i sa 4 skupne jedinice dječjeg vrtića (4 x max 20 djece).

Izgradnjom novih planiranih kapaciteta, planirana intervencija doprinijet će poboljšanju pristupa predškolskom odgoju na cijelom području grada Zadra.