RECOLOR
RECOLOR

Naziv projekta: Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic

Akronim projekta: Recolor

Programski okvir: Interreg Italy - Croatia 2014-2020

Ukupan proračun projekta: 2.093.392,00 EUR

Projektni proračun Grada Zadra: 258.950 EUR

Trajanje: 01.01.2019. - 30.06.2022. (42 mjeseci)

Vodeći partner: Regija Emilia-Romagna (Italija)

Partneri: 

  • Regija Emilia Romagna 
  • Veleučilište u Šibeniku 

  • Grad Campobasso

  • Grad Cividale del Friuli

  • Montefeltro Sviluppo konzorcij 

  • Sveučilište u Bologni 

  • Grad Labin

  • Grad Zadar

Cilj projekta je unaprijediti potencijal kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika odabranih lokacija na području Hrvatske i Italije koji nisu bili dio tradicionalnih turističkih ruta. Odabrana pilot lokacija Grada Zadra je lokacija zadarske sfinge smještene u gradskoj četvrti Brodarica. Osim obnove i valoriziranja same sfinge, planira se opremanje javnog parka te kreiranje internetske stranice pomoću koje će lokalno stanovništvo i njihovi gosti moći pročitati, vidjeti i čuti zanimljive informacije o lokalitetu, a tradicionalna turistička tura bit će obogaćena virtualnom turom u vidu promotivno-edukativnog videa te 3D modelom kao nezaobilaznom odlikom modernih tehnologija. Naglasak je na obogaćivanju, a ne zamjeni tradicionalne turističke ture s obzirom na to da je cilj projekta ujedno i usmjeravanje turističke rute s poluotoka na druge dijelove grada koji također obiluju kulturnom baštinom, a koja do sada nije bila dovoljno prepoznata niti valorizirana.

Kroz provedbu projekta "Recolor" planira se ostvariti i suradnja s lokalnim dionicima poput predstavnika Sveučilišta u Zadru, javnih i privatnih organizacija iz područja turizma te lokalnom zajednicom kao takvom. Suradnja Grada s lokalnim dionicima ostvarit će se kroz sastanke na kojima će se raspravljati o smjeru valorizacije zadarske sfinge te razvoju turističkih ruta u budućnosti. Upravo su kulturne znamenitosti, poput zadarske sfinge, jedan od ključnih elemenata u preusmjeravanju tradicionalnih turističkih ruta s poluotoka, za koji je općepoznato da vrvi turistima tijekom turističke sezone, ka okolnim četvrtima izvan turističke sezone.

Više informacija o provedbi projekta dostupno je na službenim stranicama programa Interreg Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Vezane fotografije

RECOLOR