LOCATIONS
LOCATIONS

Projekt LOCATIONS - Nisko-ugljični transport u kruzing destinacijama se bavi popratnim utjecajima kruzing turizma podržavajući lokalne vlasti u izradi nisko-ugljičnih planova mobilnosti te posebnim mjerama koje su namijenjene optimiziranju načina ophođenja s putnicima na brodovima za kružna putovanja, robom i protokom usluga.

U okviru projekta bit će razvijena i testirana metodologija za kreiranje nisko-ugljičnih planova mobilnosti čiji je cilj odgovoriti na individualne potrebe identificirane u uključenim lučkim gradovima.

 

Naziv projekta:   Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)
 Akronim projekta:  LOCATIONS
 Programski okvir:  Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020.
 Ukupan proračun projekta:  3.012.605,75 EUR
 Trajanje:  1. 11. 2016. - 31. 10 2019. (36 mjeseci)
 Vodeći partner:  AREA Znanstveni park - Italija
 Partneri:
 • Grad Zadar – Hrvatska
 • Grad Ravenna – Italija
 • Lučka uprava Trst – Italija
 • Malagaport – Španjolska
 • CIRCE – Istraživački centar za energetske resurse i potrošnju – Španjolska
 • Grad Lisabon - Portugal Lisboa E-Nova
 • Lisabonska agencija za energetiku i okoliš  - Portugal
 • Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
 • Lučka uprava Rijeka – Hrvatska
 • Lučka uprava Drač – Albanija
 • Albanski prometni institut – Albanija
 Pridruženi hrvatski partneri:
 • Lučka uprava Zadar
 • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

 

Ideja Projekta je definiranje modularnih paketa mjera koji doprinose rasterećenju prometa u urbanim sredinama te smanjenju onečišćenja i utjecaja na okoliš, osmišljenih kako bi se lako prenijeli na druge lučke gradove i zemlje na mediteranskom području. Predviđene su specifične aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti putnika i građana o važnosti održivog prometa u urbanim sredinama i poboljšanju kvalitete života u gradovima.

Cilj projekta LOCATIONS je doprinijeti definiranju planova za održivo upravljanje prometnim tokovima generiranima kruzing turizmom u okviru širih strateških planova lučkih gradova, kao što su planovi održive urbane mobilnosti (SUMP) i akcijski planovi energetski održivog razvitka (SEAP).

Vezane fotografije

LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS LOCATIONS