Financijsko razdoblje 2021. - 2027.
Financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Kohezijska politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene zemlje i regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a.

Ovim zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta.
 
Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:

 1. Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a
 2. Zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja
 3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti
 4. Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava
 5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa

 
Zakonodavni paket za kohezijsku politiku odobren 3. ožujka 20201.:

Očekuje se da će Europski parlament potvrditi politički sporazum u ožujku te da će, nakon pravno-jezične revizije, nacrti propisa najvjerojatnije stupiti na snagu u lipnju. Više informacija o zakonodavnom paketu možete pronaći na slijedećoj poveznici

Izvor: MRRFEU

 

OPERATIVNI PROGRAMI 

Za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđuju se sljedeći operativni programi vezani za kohezijsku politiku:

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027.
 3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Izvori EU financiranja Operativnih programa su za: 

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.  - Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. -  Europski socijalni fond +
 3. Integrirani teritorijalni program 2021.–2027. - Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond te Fond za pravednu tranziciju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovorno je za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027.