WIDESPREAD SCHOOL
WIDESPREAD SCHOOL

Naziv projekta | Widespread School: Innovating Teaching Approaches Outside the Classroom 

Program | Erasmus+

Početak provedbe | 01.09.2023.

Trajanje provedbe | 36 mjeseci (do 31.08.2026.)

Ukupna vrijednost projekta | 400.000,00 EUR

Ukupni budžet Grada Zadra | 37.600,00 EUR

Nositelj projekta | Grad Reggio Emilia, Italija

Partneri:

 • Grad Reggio Emilia, Italija
 • Reggio Children Foundation, Italija
 • Sveučilište u Modeni i Reggio Emiliji (UNIMORE), Italija
 • Škola Saunalahti, Espoo, Finska
 • Grad Zadar, Hrvatska
 • Škola Carm Auguet, Girona, Španjolska 
 • Sveučilište u Gironi - Obrazovni istraživački institut, Španjolska

„Widespread School: Innovating Teaching Approaches Outside the Classroom“ (WIDESPREAD SCHOOL) europski je projekt financiran iz programa Erasmus+ (KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education).

Projekt proizlazi iz iskustva “Scuola Diffusa” koja je nastala u Reggio Emiliji tijekom pandemije Covid-19 kao rješenje za promicanje nastavka nastave uživo tijekom zdravstvene krize.

Crpeći inspiraciju iz iskustva Scuola Diffusa, projekt ima za cilj revolucionirati metode podučavanja izvan tradicionalnih učionica promicanjem integracije pristupa obrazovanja izvan učionice (Education Outside the Classroom - EOC) unutar obrazovnog konteksta partnera, razmatrajući zajednice kao vrijedne obrazovne resurse i obogaćujući školske sustave.

Primarni ciljevi uključuju poboljšanje kvalitete osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja, jačanje kompetencija nastavnika i pozitivan utjecaj na učenike poticanjem ključnih kompetencija kao što su kritičko razmišljanje i kreativnost.

Očekivani ishodi uključuju stvaranje EOC alata za učitelje i nastavnike diljem Europe, promicanje profesionalnog razvoja za nastavnike, doprinos procesima odlučivanja o politikama i jačanje uloge donositelja politika i odluka u podržavanju inovativnih obrazovnih iskustava unutar školskih sustava.

Ukratko, cilj projekta je transformirati obrazovanje prihvaćanjem EOC-a, naglašavanjem inovativnih metoda podučavanja izvan učionica i utjecajem na politike za stvaranje dinamičnih okruženja za učenje unutar zajednica.

S obrazovne i pedagoške točke gledišta, razmjena perspektiva na europskoj razini predstavlja priliku za učenje i razmjenu iskustva sa školama iz različitih zemalja i koji imaju različite pristupe. Razmjena i usporedba tema i metodoloških pristupa može se pokazati ključnom za dublje razumijevanje obrazovnih konteksta i pristupa učenju izvan školskog konteksta. Ovaj projekt ima za cilj unijeti europsku dimenziju u razmišljanja, eksperimente i evaluacije pristupa učenju izvan školskog konteksta te ga ima za cilj razviti i obogatiti dobrim praksama koje proizlaze iz iskustava partnera. Kako bi se postigli gore navedeni ciljevi, projekt se usredotočuje na dva glavna područja djelovanja:

 1. Aktivnosti osposobljavanja za učitelje i odgojitelje, kako bi im se pružile nove i inovativne vještine usmjerene na zajedničko stvaranje s novim obrazovnim pristupima
 2. Aktivnosti podizanja svijesti i širenja informacija za lokalne, regionalne i/ili nacionalne vlasti, školske voditelje i administratore te kreatore politika kako bi se raspravljalo o integraciji pristupa učenju izvan škole u školske obrazovne sustave

Projekt traje tri godine i podijeljen je u sljedeće faze:

 • Aktivnosti upravljanja projektima
 • Istraživačka aktivnost i metodološka analiza inicijativa, praksi i pedagoških pristupa o obrazovanju izvan učionice na europskoj i međunarodnoj razini
 • Aktivnosti stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika o pristupu obrazovanja izvan učionice; aktivacija procesa zajedničkog planiranja uz uključivanje stručnjaka iz različitih okruženja 
 • Uključivanje kreatora politike u podizanje svijesti o važnosti inovacija u školskim sustavima kroz pristup obrazovanja izvan učionice, poticanje redizajna unutarnjih i vanjskih mjesta u zajednici u visokokvalitetna okruženja za učenje
 • Aktivnosti komunikacije, širenja i procjene utjecaja

Očekivani rezultati:

 • Izvješće o analizi pristupa obrazovanju izvan učionice, koje sadrži inicijative i dobre prakse na europskoj i međunarodnoj razini, kao i bibliografsko istraživanje pedagoških pristupa dostupnih na temu
 • Izrada toolbox-a (smjernice i materijali) za podršku učiteljima/nastavnicima u definiranju transverzalnih školskih programa temeljenih na obrazovanju izvan učionice
 • Organizacija međunarodnog treninga o smjernicama i materijalima za 25 učitelja/nastavnika iz osnovnih i nižih srednjih škola u 4 zemlje partnera - Italija, Španjolska, Hrvatska, Finska
 • Stvaranje lokalnih radionica za raspravu s kreatorima politike, učiteljima, odgajateljima, ravnateljima škola o čimbenicima koji omogućuju i ograničavaju (regulatorni, pravni, politički) s obzirom na provedbu pristupa obrazovanju izvan učionice u njihovim referentnim kontekstima
 • Razvoj preporuka politike o dodanoj vrijednosti pedagoških pristupa obrazovanju izvan učionice
 • Organizacija nacionalnih diseminacijskih seminara i završnog događaja u Bruxellesu

 

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

 

 

Vezane fotografije

WIDESPREAD SCHOOL WIDESPREAD SCHOOL