ITU PT
ITU PT

Svrha projekta je osiguravanjem odgovarajućih ljudskih resursa i stručne potpore doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma na području velikog urbanog područja Zadar kako bi se uspješno provele sve delegirane i s njima povezane zadaće i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (OPKK) te aktivnosti koordinacije i implementacije zadaća povezanih s provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" (OPULJP) u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 Naziv projekta:  Grad Zadar – ITU Tehnička pomoć                                  
 Naziv korisnika:  Grad Zadar
 Ukupna vrijednost projekta:  10.480.463,36 kuna
 EU sufinanciranje projekta:  8.908.393,86 kuna (intenzitet potpore 85%)
 Razdoblje provedbe projekta: 29. travnja 2016. – 31. prosinca 2023. (93 mjeseca)
 Program: OP Konkuretnost i kohezija 
 Fond: Europskog fonda za regionalni razvoj

Grad Zadar je 2017. godine postao korisnik projekta tehničke pomoći koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Radi se o projektu kojim se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Zadra.

Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na iznos od 10.480.463,36 kuna, a najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pisanog iskaza interesa, čime su Gradu Zadru stavljena na raspolaganje bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta u ukupnom iznosu od 8.908.393,86 kuna. Ova sredstava su na raspolaganju Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) do 2023. godine. Grad Zadar se, obvezuje iz vlastitih izvora osigurati sredstava za financiranje prihvatljivih troškova koji nisu pokriveni dodijeljenim bespovratnim sredstvima tj. udio od minimalno 15% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13. travnja 2017. godine, utvrđene su uloge Ministarstva kao Upravljačkog tijela i posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Navedeni mehanizam po prvi puta uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, sa nacionalne na lokalnu razinu, odnosno na gradsko upravno tijelo (posebna ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za EU fondove). Grad Zadar je, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao Odsjek za provedbu ITU mehanizma u sklopu Upravnog Odjela za EU Fondove. Potpisivanjem ovog Sporazuma učinjen je prvi korak u decentralizaciji sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radnja mjesta“ u Republici Hrvatskoj.

Vezane fotografije

ITU PT ITU PT ITU PT ITU PT