Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam
Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam

Jedna od najvažnijih javnih politika Europske unije je regionalna politika, usmjerena na smanjenje društvenih i gospodarskih razlika, uravnoteženje kvalitete života svih stanovnika država članica, odnosno regija u državama članicama. Regionalna politika ujedno je i glavna investicijska politika Europske unije te čini najveći dio proračuna Europske unije za programsko razdoblje 2014.–2020. (351,8 milijardi eura od ukupno 1 082 milijarde eura). Tijekom godina, provedene su mnoge reforme regionalne politike, a s njima je postupno uveden dio ciljano usmjeren prema gradovima. Razlog naglaska i izdvajanja dijela politike koji se odnosi na gradove je činjenica da od početka ovog stoljeća više od polovice svjetskog (i europskog) stanovništva živi u gradovima. Kako je trend rasta gradova izrazito brz, trenutno čak više od dvije trećine europskog stanovništva živi u gradovima, a prema prognozama, već 2020. godine taj postotak će se povećati na 80%. Gradovi postaju nositelji gospodarskog i socijalnog rasta i razvoja te ispunjenje gospodarskih i socijalnih ciljeva nije moguće ostvariti bez ciljanog pristupa i suradnje s gradovima. S druge strane, činjenica da u gradovima živi dvije trećine stanovništva donosi i izazove poput nezaposlenosti, prekomjerne naseljenosti, zagađenja, segregacije, siromaštva i dr.

Rješavanje ovih problema zahtjeva suradnju nositelja nacionalnih i lokalnih politika te suradnju predstavnika gospodarskog sektora, organizacija civilnog društva i ostalih dionika koji izravno doprinose urbanom razvoju. Posljednjih godina u planiranju i upravljanju razvojem primjenjuje se pristup razvoju temeljen na teritoriju (prostoru) koji naglašava važnost prepoznavanja i aktiviranja vlastitih, lokalnih razvojnih potencijala s naglaskom na ljudske potencijale i inovativnost. Uključivanje vlastitih potencijala jača osjećaj „vlasništva“ lokalnih dionika nad strategijom razvoja, definiranim razvojnim pravcima te projektima kojima se razvojni potencijal ostvaruje. Takav pristup zahtijeva uključivanje širokog raspona dionika, mehanizme za prepoznavanje lokalnih potencijala te snažnu koordinaciju jedinica lokalne samouprave i drugih relevantnih lokalnih institucija. Također, za uspješnu provedbu teritorijalnog pristupa razvoju urbanih područja potrebno je osigurati i usmjerenu, sustavnu podršku kreatora politika na centralnoj razini što se pokušava postići provedbom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Slijedom navedenoga urbani je razvoj u središtu regionalne politike Europske unije te je europska regulativa definirala da su države članice, u financijskom razdoblju 2014. – 2020., dužne barem 5 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj izdvojiti za integrirane mjere za održivi urbani razvoj. 

Više o ITU mehanizmu u Republici Hrvatskoj možete pročitati u brošuri koju je izradilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom "Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam".

Vezane fotografije

Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam Održivi urbani razvoj - ITU mehanizam