Kneževa palača
Kneževa palača

 

Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače.

Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada.

Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstva će se iskoristiti i za jačanje kapaciteta za upravljanje Kneževom palačom,  međunarodnu ljetnu školu, izradu marketing plana te kompletnog vizualnog identiteta Kneževe palače.

 

 Naziv projekta:

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

 Naziv korisnika:   Grad Zadar
 Projektni partneri:   Sveučilište u Zadru, Narodni muzej Zadar, TZG Zadra, ZADRAnova
 Ukupna vrijednost projekta:   37.799.651,00 kn
 EU sufinanciranje projekta:   35.679.090,57 kn (94,39%)
 Razdoblje provedbe projekta:   01.10.2014. – 01.12.2016.
 Program:

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.- 2013.

Europski fond za regionalni razvoj

 

Projektom ”Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“ izravno će doprinijeti:

  • obnovi i turističkoj valorizaciji objekta kulturne baštine Kneževe palače,
  • osuvremenjivanju prezentacije kulturnih dobara,
  • jačanjem kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom,
  • razvijanjem turističkog proizvoda zasnovanim na navedenim resursima i njegovim  uključivanjem u jedinstvenu ponudu destinacije.

Završetkom projekta Kneževe palače uz pomoć sredstava Europske unije, u 2016. godini Zadar će dobiti jednu od najatraktivnijih gradskih lokacija, a novo uređena Kneževa palača ponovo će postati centar društvenih, kulturnih i turističkih zbivanja grada, baš kao što je to bila kroz dugu povijest grada Zadra.

Grad Zadar, te institucije u kulturi i turizmu, realizacijom projekta obnove i uređenja Kneževe palače, udovoljit će dugoročnoj i krajnje nužnoj potrebi grada i županije za prostorom, u kojem se, na suvremen i inovativan način, prezentira kulturna baština Zadra. Kneževa palača će na jednom mjestu objediniti muzejski prostor, koncertnu dvoranu, dvorane za privremene postave i izložbe, video galeriju, multimedijalnu dvoranu i dvorane  uređene u različitim povijesnim stilovima.

Novi, suvremeno uređeni prostori Kneževe palače, postat će središnje mjesto održavanja priznatih izložbi, koncerata, festivala, konferencija, prijema i drugih događanja iz kulturnog i društvenog života Zadra. Time će grad Zadar uskoro dobiti vrhunski i najsuvremenije opremljeni gradski kulturni kompleks, te novu turističku atrakciju.

 

www.knezeva.hr

 

 

Vezane fotografije

Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača Kneževa palača