INTOwork
INTOwork

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: INTOwork – osposobljavanje na radnom mjestu za povećanje konkurentnosti na tržištu rada nezaposlenih osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnih invalida i oboljelih od multiple skleroze
Prijavitelj/Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured u Zadru
Suprijavitelji: Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga osoba oštećena sluha Zadar, Udruga slijepih Zadarske županije, Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, Udruga socijalnih radnika Zadar, Pučko otvoreno učilište Zadar, Grad Zadar, Hotel Porto, Udruga Cenzura Plus Split
Suradnici: Zadarska županija, Otto Bock Adria d.o.o., HGK – Zadar, HOK – Zadar
Trajanje projekta: 16 mjeseci
Ciljana skupina: nezaposlene osobe sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesni invalidi i oboljelih od multiple skleroze s područja Zadarske županije

 

Opći cilj projekta:
Doprinijeti poboljšanoj zapošljivosti i zapošljavanju nezaposlenih osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnim invaliditetom i oboljelih od multiple skleroze s područja Zadarske županije

Specifični cilj projekta:
Povećana konkurentnost na tržištu rada nezaposlenih osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnim invaliditetom i osoba oboljelih od multiple skleroze s područja Zadarske županije

Rezultati projekta:
1. Povećana aktivnost ciljane skupine u traženju zaposlenja
2. Motiviranost lokalnih poslodavaca za zapošljavanje ciljane skupine/osoba s invaliditetom
3. Ciljana skupina je osposobljena za zanimanja u IT/ugostiteljstvu
4. Javnost je upoznata s projektom i povećana je svijest javnosti i poslodavaca o problemima osoba s invaliditetom u području zapošljavanja

Glavne aktivnosti:

1. Povećanje razine angažmana u traženju zaposlenja ciljne skupine

 • 1.1. Odabir nezaposlenih osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnim invaliditetom i oboljelih od multiple skleroze s područja Zadarske županije za sudjelovanje u projektnim aktivnostima
 • 1.2. Individualno savjetovanje
 • 1.3. Motivacijske radionice
 • 1.4. Trening Socijalne-vještine
 • 1.5. Radionice o aktivnom traženju posla
 • 1.6. Psihosocijalno osnaživanje kroz grupni rad s psihologom

2. Osnažiti i motivirati lokalne poslodavce za zapošljavanje osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnim invaliditetom i oboljelih od multiple skleroze

 • 2.1. Odabir poslodavaca za sudjelovanje u projektnim aktivnostima
 • 2.2. Radionica o za podizanje svijesti poslodavaca o osobama s invaliditetom
 • 2.3. Edukativne radionice
 • 2.4. Predavanje "Naša iskustva s radnicima s invaliditetom - Otto Bock Adria doo"
 • 2.5. Procjena radnih mjesta
 • 2.6. Uspostavljanje Mobilnog tima za podršku i terenski posjeti poslodavcima
 • 2.7. Uspostavljanje Radne skupine za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru Partnerskog vijeća za za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije

3. Osposobljavanje ciljne skupine za zanimanja u IT/ugostiteljstvu

 • 3.1. Procjena radne sposobnosti i grupiranje kandidata za osposobljavanje
 • 3.2. Identifikacija zanimanja za osposobljavanje u okviru IT/ugostiteljskog sektora
 • 3.3. Razvoj kurikuluma za obrazovne programe i provedba teorijskog dijela nastavnog programa
 • 3.4. Provedba praktičnog dijela nastavnog programa – ospsobljavanje na radnom mjestu

4. Vidljivost i informativne aktivnosti

 • 4.1. Organizacija početne i završne konferencije
 • 4.2. Priprema i distribucija informativnih materijala, pojavljivanje u medijima