enGAGING
enGAGING

 

 

 

 

 

 

 

Ime projekta: enGAGING: Gamification as Applied
Growth-Hacking and Incubating
method for improving New Ground-
Based Skills in Start-uppers and
Enterprises
Program: Erasmus
Budžet: 24,005.00 EUR
Trajanje: 01.10.2015– 01.10.2017. (24 mjeseca)
Koordinator: ZADRA NOVA
Partneri: Grad Zadar, ZADRA Nova, Gamification Nation Ltd.,
Metropolitan city of Milan, Bicero Center za poslovno informatiko
Rozman d.o.o., Sociedade Portuguesa de Inovacao - Consultadoria
Empresariale Formento de Inovacao S.A., F.V.B. S.R.L., Natsionalna
agentsia za razvitie

 

Gamehacking je naziv kojim se pojam gamifikacija (igrifikacija) povezuje sa pojmom growth hacking. Gamifikacija je primjena igraćih alata (rezultati, strategije itd) u različitim kontekstima (kao što su obrazovanje, stručno osposobljavanje, ili u našem slučaju poduzetništvo). Growth hacking je inovativna marketinška strategija koja se fokusira na rast i razvoj. Kombinacijom navedenih teorija stvaraju se uvijeti za pomoć i napredovanje netradicionalnih poduzetnika i poduzetnika usmjerenih na nove metode i načine poslovanja (prvenstveno za početnike u poslovanju koji su suočeni sa visokim rizikom od opstanka na tržištu). Cilj ovog projekta je kroz ove dvije teorije osposobiti poduzetničke mentore i predavače kako bi se stvorio novi profil, točnije gamehacker.