PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije
PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zadar nostielj je projekta PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije koji je započeo sa provedbom 17. rujna 2020. godine. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operatvinog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

NAZIV PROJEKTA:  PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervenciju na području Grada Zadra i Zadarske županije
NOSITELJ PROJEKTA:  Grad Zadar
PROJEKTNI PARTNERI:  Caritas Zadarske Nadbiskupije, Zadarska županija
UKUPNA VRIJEDNOST:  1.450.470,96 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA  1.450.470,96 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE:  17.09.2020. – 17.09.2022.
OPERATIVNI PROGRAM:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
FOND:  Europski socijalni fond

 

Usluge rane intervencije djeci s teškoćama u razvoju i njegovim obiteljima, koji žive diljem  Zadarske županije, većini slučajeva je nedostižna. Česti razlog tome je financijska nemogućnost podmirenja troškova redovitih dolazaka obitelji i djeteta na rehabilitacijske programe, nemogućnost učestalog izostajanja roditelja s posla, kao i šira neinformiranost o dostupnosti, potrebi i korištenju usluge rane intervencije. 

Ovim se projektom uspostavlja mobilni tim kabineta za ranu intervenciju koji će kroz stručne patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima. Kako bi se usvojila znanja o novim medicinskim i psihološkim pristupima u radu s ciljnim skupinama i metodama rehabilitacije, ojačati će se kapaciteti stručnjaka edukacijama, umrežavanjem te razmjenom znanja i vještina sa stručnjacima kako unutar države, tako i sa drugim državama članicama EU. Da bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola, provest će se radionice za odgajatelje i stručne suradnike.

Ulaganjem EU sredstava u razvoj ove socijalne usluge na području Zadarske županije osigurava se šira dostupnost usluge rane intervencije i kvaliteta stručne podrške na razvojnom putu djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, što će značajno doprinijeti povećanju kvalitete njihovog života te senzibilizaciji lokalne zajednice.

Vezane fotografije

PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije PRRI - Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije