Ustanove u vlasništvu Grada Zadra

KULTURNO VIJEĆE GRADA ZADRA

Članovi  Kulturnog  vijeća  Grada Zadra:

 1. Katica Burić Ćenan
 2. Dominik Karakašić
 3. Teodora Vigato, predsjednica
 4. Nera Nejašmić Kozina
 5. Bruno Ćurko
 6. Mario Županović
 7. Morana Vuković

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Široka ulica 8
tel. 023-314-586, 314-552, fax. 023-314-590
e-mail: hnk@hnk-zadar.hr
web: www.hnk-zadar.hr

Članovi  Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar:

 1. Živko Nižić
 2. Zlatko Begonja
 3. Marjana Bakmaz
 4. Žana Bumber (predstavnica Ustanove)
 5. John Čolak (predstavnik Ustanove)

ravnatelj: Renato Švorinić 

 

GRADSKA KNJIŽNICA

Stjepana Radića 11 b
tel. 023-301-103, fax. 023-315-857

e-mail: gkzd@gkzd.hr
web: www.gkzd.hr

Članovi  Upravnog  vijeća Gradske knjižnice Zadar:

 1. Maja Šatalić
 2. Vinko Grgić
 3. Vanda Babić
 4. Antonijela Nekić (iz Stručnog vijeća knjižnice)
 5. Žozefina Žentil Barić (iz reda radnika)

ravnateljica: Doroteja Kamber-Kontić

 

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Ante Kuzmanića bb
tel. 023-211-356, fax. 023-312-129

web: www.zkzd.hr

Članovi  Upravnog  vijeća Znanstvene knjižnice Zadar:

 1. Davor Aras
 2. Rade Šimičević
 3. Norma Miočić (predstavnica Ustanove)
 4. Ante Bralić (od strane osnivača)
 5. Ivana Župić-Baždarić (iz reda radnika)

ravnatelj: Miro Grubić

 

KONCERTNI URED ZADAR

Poljana Šime Budinića 3

Knezeva palača, I. kat

tel: 023/627-762

e-mail: kuzd@kuzd.hr

web: www.kuzd.hr

ravnateljica: Melita Ivković

 

Upravno vijeće Koncertnog ureda Zadar:

 1. Elizabet Novak
 2. Ivo Fadić
 3. Sunčica Špoljarević.

  

GLAZBENE VEČERI U SV. DONATU

Članovi Upravnog vijeća Glazbenih večeri u Sv. Donatu:

Linda Ivić Bijuklić

Dina Bušić

Ante Ćurković

Branko Dukić

Melita Ivković

Jelka Milošević

Ante Gverić

MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH AMATERSKIH ZBOROVA:

Članovi  Upravnog  vijeća Međunarodnog natjecanja pjevačkih amaterskih zborova:

 1. Igor Cecić
 2. Antun Dolički
 3. Ivana Kocelj
 4. Tomislav Košta
 5. Jasenka Ostojić
 6. Edo Mičić
 7.  Radovan Dunatov