Ustanove u vlasništvu Grada Zadra

KULTURNO VIJEĆE GRADA ZADRA

Članovi  Kulturnog  vijeća  Grada Zadra:

  1. Sanja Knežević (predsjednica)
  2. Milenka Bukvić
  3. Mirna Petricioli
  4. Mario Županović
  5. Samanta Stepčić
  6. Tomislav Pehar
  7. Maja Pavin Radaljac

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Široka ulica 8
tel. 023-314-586, 314-552, fax. 023-314-590
e-mail: hnk@hnk-zadar.hr
web: www.hnk-zadar.hr

Članovi  Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar:

  1. Živko Nižić
  2. Zlatko Begonja
  3. Rade Šimičević
  4. Žana Bumber (predstavnica Ustanove)
  5. John Čolak (predstavnik Ustanove)

ravnatelj: Renato Švorinić 

 

GRADSKA KNJIŽNICA

Stjepana Radića 11 b
tel. 023-301-103, fax. 023-315-857

e-mail: gkzd@gkzd.hr
web: www.gkzd.hr

Članovi  Upravnog  vijeća Gradske knjižnice Zadar:

  1. Maja Šatalić
  2. Vinko Grgić
  3. Vanda Babić
  4. Antonijela Nekić (iz Stručnog vijeća knjižnice)
  5. Žozefina Žentil Barić (iz reda radnika)

ravnateljica: Doroteja Kamber-Kontić

 

ZNANSTVENA KNJIŽNICA

Ante Kuzmanića bb
tel. 023-211-356, fax. 023-312-129

web: www.zkzd.hr

Članovi  Upravnog  vijeća Znanstvene knjižnice Zadar:

  1. Davor Aras
  2. Rade Šimičević
  3. Norma Miočić (predstavnica Ustanove)
  4. Ante Bralić (od strane osnivača)
  5. Ivana Župić-Baždarić (iz reda radnika)

ravnatelj: Miro Grubić

 

KONCERTNI URED ZADAR

Poljana Šime Budinića 3

Knezeva palača, I. kat

tel: 023/627-762

e-mail: kuzd@kuzd.hr

web: www.kuzd.hr

ravnateljica: Melita Ivković

 

Upravno vijeće Koncertnog ureda Zadar:

  1. Elizabet Novak
  2. Ivo Fadić
  3. Sunčica Špoljarević.

  

GLAZBENE VEČERI U SV. DONATU

Članovi Upravnog vijeća Glazbenih večeri u Sv. Donatu:

Linda Ivić Bijuklić

Dina Bušić

Ante Ćurković

Branko Dukić

Melita Ivković

Jelka Milošević

Ante Gverić

MEĐUNARODNO NATJECANJE PJEVAČKIH AMATERSKIH ZBOROVA:

Članovi  Upravnog  vijeća Međunarodnog natjecanja pjevačkih amaterskih zborova:

  1. Igor Cecić
  2. Antun Dolički
  3. Ivana Kocelj
  4. Tomislav Košta
  5. Jasenka Ostojić
  6. Edo Mičić
  7.  Radovan Dunatov