Službenica za zašitu osobnih podataka: 

Marijana Sikirić
kontakt: marijana.sikiric@grad-zadar.hr
tel:  208-172

 Zamjenica službenice za zaštitu osobnih podataka: 

Ivana Dadić
kontakt: idadic@grad-zadar.hr
tel: 208-173