Upute za izradu Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2017.-2019. godine

Proračun Grada Zadra za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu