Proračun Grada Zadra
Proračun Grada Zadra

Proračun je uz Statut Grada, temeljni dokument prema kojem funkcionira i posluje Grad, odnosno gradska uprava. To je financijski dokument u kojem su pregledno i transparentno, prema strogim zakonskim odredbama, prikazani svi prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci na računu Grada. Proračun dakle prikazuje sve redovite i planirane aktivnosti gradske uprave za dotičnu godinu, izvore iz kojih će se te aktivnosti financirati i precizne iznose troškova različitih projekata, investicija i aktivnosti.

Proračun Grada donosi Gradsko vijeće, do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu, a vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca godine na koju se odnosi. Ukoliko Gradsko vijeće u zakonom predviđenom roku ne donese Proračun (ili Odluku o privremenom financiranju u posebnim, zakonom predviđenim okolnostima), Vlada Republike Hrvatske raspušta Gradsko vijeće, drugim riječima - pada vlast, a raspisuju se novi izbori.

 

Više informacija možete saznati ovdje.

Proračun u malom - vodič za građane možete pronaći ovdje.