Upute za izradu Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2018.-2020. godine

Primjeri pokazatelja uspješnosti

Proračun Grada Zadra za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu