Proračun Grada Zadra za 2012. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu