13. sjednice Gradskog vijeća 

14. sjednice Gradskog vijeća 

- 16. sjednice Gradskog vijeća

   - Odgovor na pitanje vijećnice Marijane Botić

   - Odgovori na pitanja sa 16. sjednice