13. sjednice Gradskog vijeća 

14. sjednice Gradskog vijeća 

- 16. sjednice Gradskog vijeća

   - Odgovor na pitanje vijećnice Marjane Botić

   - Odgovori na pitanja sa 16. sjednice

   - Odgovor na pitanje vijećnika Danijela Radete

- 18. sjednice Gradskog vijeća

  - Odgovor na pitanje vijećnice Marjane Botić

  - Odgovor na pitanja vijećnika Roka Tadina