Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 i br. 114/22) naručitelji - obveznici primjene Zakona - dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 26.540,00 eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 66.360,00 eura.Svi postupci javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi

Postupci jednostavne nabave


Obavještavamo vas kako od 7. srpnja 2022. započinje s radom aplikacija eJednostavna nabava. Slijedom navedenog postupci jednostavne nabave bit će objavljivani na linku:

eJednostavnanabava (https://ejednostavnanabava.inzad.hr)

Za pristup aplikaciji potrebno se prethodno registrirati. Nakon registracije možete pristupiti svim objavljenim postupcima nabave, preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu.
Ponude se dostavljaju isključivo elektronički, putem aplikacije eJednostavna nabava.

Upute ponuditeljima (eJednostavnanabava_upute_za_ponuditelje.pdf)Svi postupci jednostavne nabave