Upravni odjeli

REGISTAR IMOVINE GRADA ZADRA

Odsjek za gospodarenje poslovnim i stambenim prostorima:
023/208-134, 023/208-132, 023/208-131

Održavanje poslovnih i stambenih prostora:
023/208-139, 023/208-132

Odsjek za gospodarenje zemljištem:
023/208-136, 023/208-137

Gospodarenje javnim površinama:
023/208-133

Procjena vrijednosti nekretnina:
023/208-083 


Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada Zadra (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno tome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, poslove zastupanja Grada pred sudovima i upravnim tijelima, brigu o gradskim prostorima, vodi evidenciju gradskih prostora te kontrolu pravilnog korištenja gradskih prostora.

Obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tome stvara bazu podataka zemljišta u vlasništvu Grada Zadra, vodi evidenciju zemljišta, vodi brigu o raspisivanju i provedbi natječaja, izrađuje ugovore, zastupa Grad pred sudovima i upravnim tijelima.