eNEKRETNINE

Grad Zadar za područje svoje mjesne nadležnosti izdaje izvatke iz zbirke i plana isključivo procjeniteljima i zaposlenicima pravnih osoba ovlaštenih za procjene vrijednosti nekretnina ( članak 13. stavak 2. Pravilnika ), koji se prethodno trebaju prijaviti u sustav eNekretnine putem nadležnog Ministarstva.

Temeljem članka 2. ''Statuta Grada Zadra'' ( Glasnik Grada Zadra br. 2/15 )  područje Grada Zadra obuhvaća sljedeće katastarske općine : Crno , Molat,  Ist,  Diklo, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž, Zadar i Zapuntel.  

Zahtjev za izvadak može se poslati putem aplikacije eNekretnine, mail-a procjene.nekretnina@grad-zadar.hr  ili na adresu :

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
Grad Zadar
Narodni trg 1
23 000 Zadar

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 180,00 kn u korist transakcijskog računa Grada Zadra :

IBAN: HR5924070001852000009
Model: HR68
Poziv na broj: 7706-OIB
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena

Dokaz o uplati potrebno je poslati na mail procjene.nekretnina@grad-zadar.hr, kako bi se mogao izdati traženi izvadak.