Temeljem dopisa Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije, a vezano za transparentnost rada Grada Zadra, objavljujemo popis korisnika donacija.

 

Odobrene donacije u 2018. godini

Odobrene donacije u 2017. godini

Odobrene donacije u 2016. godini

Odobrene donacije u 2015. godini

Odobrene donacije u 2014. godini

Odobrene donacije u 2013. godini