TU SAM ZA TEBE!
TU SAM ZA TEBE!

Projekt TU SAM ZA TEBE! odobren je u sklopu Poziva: „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Svrha i cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na području socijalnog uključivanja te unaprjeđenje kapaciteta za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

 

Naziv projekta:

TU SAM ZA TEBE! 

Nositelj projekta:

Udruga za suzbijanje zloupotreba droga i pomoći obitelji ovisnika ''Nada''

Projektni partneri:

Grad Zadar

Ukupna vrijednost: 

461.523,40 kn (100% bespovratna sredstva)

Sufinanciranje iz ESF-a

392.294,89 kn (85% bespovratna sredstva)

Sufinanciranje iz državnog proračuna RH

69.228,51 kn (15% bespovratna sredstva)

Razdoblje provedbe projekta: 

23.6.2022. – 23.6.2023.

Operativni program: 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Fond: 

Europski socijalni fond

Projekt TU SAM ZA TEBE! ima za cilj provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života.

Glavne aktivnosti planirane projektom:

  • edukacije, predavanja i tribine
  • savjetodavna i psihološka pomoć
  • individualna terapija
  • program podrške i motivacije ranjivih skupina
  • izrada digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
  • poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici

Krajnji korisnici projekta su roditelji i ostali članovi obitelji ovisnika, ovisnici, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, sve osobe koje se privatno ili poslovno susreću s problemom ovisnosti, stručna javnost,  OCD-i  koje neposredno rade s ovisnicima i članovima njihove obitelji.

Odmah na početku provedbe projekta izradit će se web stranica na kojoj će se kontinuirano objavljivati sve informacije o budućim aktivnostima, a većina projektnih aktivnosti i isporučevina bit će javno dostupno putem web stranice (snimke predavanja, tribina, digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama).

Kroz provedbu planiranih aktivnosti ojačat će se kapaciteti ciljne skupine za poticanje i uključivanje ovisnika u programe liječenja, razbiti predrasude te ojačati znanje o ovisnosti.

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, nositelj projekta i projektni partner potpisali su Sporazum o partnerstvu, više o čemu možete saznati na ovoj poveznici

 

Projekt TU SAM ZA TEBE!, ukupne vrijednosti 461.523,40 kn sufinancirali su Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Nositelj projekta je Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“, a partner je Grad Zadar.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Vezane fotografije

TU SAM ZA TEBE! TU SAM ZA TEBE!