Započela provedba Projekta TU SAM ZA TEBE!
Započela provedba Projekta TU SAM ZA TEBE!
Potpisan je Sporazum o partnerstvu između Udruge za suzbijanje zloupotreba droga i pomoći obitelji ovisnika ''Nada'' i Grada Zadra

Projekt TU SAM ZA TEBE! prijavljen je na Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice’’ čija je svrha i cilj jačanje kapaciteta udruga za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na području socijalnog uključivanja te unaprjeđenje kapaciteta za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 23. lipnja 2022. godine započela je provedba Projekta ukupne vrijednosti 461.523,40 kn (100% bespovratna sredstva). Krajnji korisnici projekta su roditelji i ostali članovi obitelji ovisnika, ovisnici, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, sve osobe koje se privatno ili poslovno susreću s problemom ovisnosti, stručna javnost,  OCD-i  koji neposredno rade s ovisnicima i članovima njihove obitelji.

Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“ djeluje na području zaštite zdravlja kroz prevenciju i suzbijanje ovisnosti, pomaže roditeljima ovisnika, njihovim obiteljima kao i samim ovisnicima. Cilj rada Udruge je prevencija ovisnosti, unaprjeđivanje kvalitete života kroz poticanje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti te usvajanje zdravih stilova života. Više od 20 godina Udruga okuplja građane koji u obitelji imaju problem s ovisnosti, promiče zdravlje pojedinca i obitelji, organizira savjetovanja, predavanja, okrugle stolove, javne tribina o problemima vezanim uz ovisnost te poduzima razne akcije za suzbijanje zloupotrebe droge i pomoći obitelji ovisnika. Udruga već godinama radi na motivaciji i upućivanju ovisnika na liječenje u terapijske zajednice ili zdravstvene ustanove, pruža pomoć kod povratka sa liječenja, na način da im se pomogne kod zapošljavanja, u resocijalizaciji i što bezbolnijem povratku u normalan život.

Projekt TU SAM ZA TEBE! ima za cilj provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života. Kroz provedbu planiranih aktivnosti ojačat će se kapaciteti ciljne skupine za poticanje i uključivanje ovisnika u programe liječenja, razbiti predrasude te ojačati znanje o ovisnosti.

 

 

 

Projekt TU SAM ZA TEBE!, ukupne vrijednosti 461.523,40 kn sufinancirali su Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Nositelj projekta je Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“, a partner je Grad Zadar.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o projektu možete naći na poveznici: https://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/tu-sam-za-tebe-71.html

Vezane fotografije

Započela provedba Projekta TU SAM ZA TEBE! Započela provedba Projekta TU SAM ZA TEBE!