Potpisan Sporazum o partnerstvu između Udruge Cukrići, Grada Zadra i SŠ Stanka Ožanića u provedbi Projekta CUKAR 5.0
Potpisan Sporazum o partnerstvu između Udruge Cukrići, Grada Zadra i SŠ Stanka Ožanića u provedbi Projekta CUKAR 5.0
Započela provedba Projekta CUKAR 5.0

Udruga Cukrići, Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića potpisali Sporazum o partnerstvu u provedbi Projekta CUKAR 5.0

Projekt CUKAR 5.0 prijavljen je na Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ koji je bio usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

 Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 16.02.2022. započela je provedba Projekta ukupne vrijednost 467.320,80 kn (100% bespovratna sredstva). Krajnji korisnici projekta su članovi Udruge Cukrići i njihove obitelji, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa i članovi njihovih obitelji, odrasle osobe koje boluju od dijabetesa, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, javne i stručne službe koje rade s osobama sa dijabetesom, osobe u riziku pod dijabetesa, liječnici te svi koji rade ili dolaze u kontakt s dijabetičarima.

Provedbom planiranih aktivnosti, ojačati će se kapaciteti i znanje korisnika, poboljšat će se kvaliteta njihovog života, ojačati svijest o važnosti zdravih navika i zdravlja, te povećati znanje i svijest o šećernoj bolesti…Također, svojim aktivnostima, projekt razbija predrasude, jača znanje o dijabetesu, kako oboljelih tako i njihove okoline; šira javnost upoznat će se s dijabetesom i načinom kako dijabetes mijenja život oboljelog, kako pomoći oboljeloj osobi, kako prepoznati simptome; koji su načini liječenja, zašto je važno rano otkrivanje bolesti u sprječavanju razvoja kroničnih komplikacija, o važnosti prilagodbe prehrane i ulozi tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije dijabetesa tip II...

 Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar okuplja djecu i mlade oboljele od dijabetesa, njihove roditelje te ostale osobe koji žele pružati podršku oboljelima od dijabetesa te poticati kvalitetu života oboljelih. Danas je njihov rad na području lokalne zajednice još opsežniji s obzirom na gašenje Udruge dijabetičara Zadar čime postaju jedina udruga na području Grada i Županije koja zastupa potrebe osoba oboljelih od ove kronične bolesti koja se godinama nalazi među 10 vodećih uzroka smrti u RH, uz stalan trend porasta.

Stoga je cilj ovog projekta razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama te ojačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama kako bi postali važan dionik u svojim zajednicama.

Osim ovog projekta Grad je s Udrugom pripremio Projekt UPOZNAJ I PREPOZNAJ! Dijabetes tip I. koji je prijavljen na Poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2. a kojim je planirana provedba niza aktivnosti s ciljem promicanja zdravih navika i zdravlja, povećanje znanja o šećernoj bolesti te jačanje svijesti građana o važnosti i načinima prevencije same bolesti i njenih komplikacija.

Također, prošle godine je na zamolbu Udruge Grad Zadar osigurao sredstva za financiranje 4 inzulinske pumpice za djecu dijabetičare u iznosu od 132 000 kn, a gradonačelnik je najavio kako će se pumpice financirati i za svako sljedeće dijete kojem to bude potrebno.

Više informacija o projektu možete naći na poveznici https://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/cukar-50-70.html

 

Projekt CUKAR 5.0, ukupne vrijednosti 467.320,80 kn sufinancirali su Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Nositelj projekta je Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar a partneri su Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Vezane fotografije

Potpisan Sporazum o partnerstvu između Udruge Cukrići, Grada Zadra i SŠ Stanka Ožanića u provedbi Projekta CUKAR 5.0