Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača nastavlja se i u ovoj pedagoškoj godini. Program se provodi u suradnji sa svim vrtićima drugih osnivača, a Dječji vrtić Maslačak je formalni poslodavac stručnim suradnicima. Na ovaj način stručni suradnici imaju mogućnost stručnog napredovanja u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, budući DV Maslačak ima ustrojeno odgojiteljsko vijeće. Dodatni doprinos unaprjeđenju i razvoju vrtića drugih osnivača koji okupljaju 1380 djece, Grad Zadar daje kroz preuzimanje financiranja rada peteročlanog stručnog tima koji je pretpostavka za kvalitetniju provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Stručni tim vrtića drugih osnivača, koji od siječnja 2018. godine u potpunosti financira Grad, čine dva pedagoga, dva psihologa i jedna medicinska sestra.

Vezane fotografije