O projektu Škola PUNa mogućnosti
O projektu Škola PUNa mogućnosti

     Program uvođenja pomoćnika u nastavi s realizacijom je započeo u travnju 2010. godine. Obrazovanje i briga o djeci s teškoćama posljednjih godina uključuje opsežniju integraciju i inkluziju u redovni sustav školovanja. Pozitivna europska praksa inkluzije uključuje i pomoćnike u nastavi kao pomoć u odgojno-obrazovnom procesu djece s teškoćama. S obzirom da se potreba za pomoćnicima svake godine povećava, uvođenje pomoćnika u nastavi u odgojno-obrazovni sustav postao je dio širih javnih potreba. Zbog specifičnosti ovoga programa osnovano je Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi kojemu je zadatak sagledavanje ukupne situacije i potrebe za pomoćnicima, te ostali poslovi do same realizacije i angažiranja pomoćnika. Program pomoćnika u nastavi dobio je potrebnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, a pravobraniteljica za djecu svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz preporuku daje podršku za sustavno financiranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama.

Škola PUNa mogućnosti 1,2,3 (2014.-2017.)

     Od 2014. godine Grad Zadar za projekt pomoćnika u nastavi uspješno povlači sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Uspješno su prijavljena i završena tri projekta pomoćnika u nastavi (Škola PUNa mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika, Škola PUNa mogućnosti i Škola PUNa mogućnosti 3) ukupne vrijednosti 6.732.762,82 kuna, dok ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 6.093.480,08 kuna.

Škola PUNa mogućnosti 4 (2017.-2021.)

     U lipnju 2017. Grad Zadar na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti⁴“. Za razliku od prijašnjih godina, ova prijava projekta odnosila se na četverogodišnje razdoblje. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kuna dok ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 7.855.332,12 kuna. Projekt se provodi u razdoblju od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021 godine.  

     Dana 11. prosinca 2017. Grad Zadar potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ovim ugovorom Gradu Zadru dodijeljen je iznos od 831.741,05 kuna čime se za 60% smanjuje iznos ukupnog vlastitog sufinanciranja u projektu.

U školskoj godini 2020./2021. EU sredstvima financira se 72 pomoćnika u nastavi za 74 učenika, dok se proračunskim sredstvima Grada Zadra financira još 31 pomoćnik u nastavi za 32 učenika.

Broj pomoćnika u nastavi po školskim godinama:

Školska godina 2016./2017.: 64 PUN (45 EU + 19 Grad)

Školska godina 2017./2018.: 72 PUN (52 EU + 20 Grad)

Školska godina 2018./2019.: 75 PUN (49 EU + 26 Grad)

Školska godina 2019./2020.: 78 PUN (59 EU + 19 Grad)

Školska godina 2020./2021.: 103 PUN (72 EU + 31 Grad)

Financiranje po izvorima u projektu ŠPM4: Grad Zadar 554.494,03 kn, EU – 7.855.332,12 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 831.741,05 kn.

Škola PUNa mogućnosti 5 - (2021./2022.)

     U lipnju 2021. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.06. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 5“. Za razliku od prijašnjeg projekta, ova prijava se odnosi na školsku godinu 2021./2022. Ukupna vrijednost projekta je 4.530.180,00 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 3.850.653,00 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

     Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima će se financirati 100 pomoćnika u nastavi za 102 učenika, lutrijskim sredstvima državnog proračuna posredstvom Udruge pomoćnika u nastavi Zadar će se financirati 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, dok će se proračunskim sredstvima Grada Zadra financirati 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika.

Škola PUNa mogućnosti 6 - (2022./2023.)

     U lipnju 2022. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.07. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 6“. Ova prijava se odnosi na školsku godinu 2022./2023. Ukupna vrijednost projekta je 5.481.517,80 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 4.659.290,13 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine.

     Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2022./2023., EU sredstvima će se financirati 119 pomoćnika u nastavi za 121 učenika.

Škola PUNa mogućnosti 7 - (2023./2024.)

     Na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, Grad Zadar je za školsku godinu 2023./2024. prijavio projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „Škola PUNa mogućnosti 7“.

   Ukupna vrijednost projekta je 825.038,40 eura, od toga 700 000 eura bespovratnih sredstava uz obavezno sufinanciranje od 15% od strane Grada.  

   U projekt je uključeno ukupno 116 pomoćnika u nastavi za 119 učenika s teškoćama u razvoju, a Grad Zadar svojim sredstvima financira još 8 pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama u razvoju. Projekt se provodi od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.