Preskoči na sadržaj

Upravni odjel za odgoj i školstvoOdluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2018./2019. godinu

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2018./2019. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 17. travnja 2018. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.1 2 3