Zaključak o participaciji roditelja za boravak djece u predškolskim ustanovama Grada Zadra - DV Radost i DV Sunce
Zaključak o participaciji roditelja za boravak djece u predškolskim ustanovama Grada Zadra - DV Radost i DV Sunce
Od 1. rujna 2017. smanjenje cijene vrtića.

Od 1. rujna cijena vrtića za jedno dijete iznosit će 600 kn, za drugo dijete u vrtiću 300 kn, a za treće i svako sljedeće dijete vrtić će biti u potpunosti besplatan. Ove cijene odnose se i na vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar, ali i na one privatnih osnivača koje Grad sufinancira. Predviđa se da će cijena ovog sufinanciranja teretiti proračun sa oko 3,5 milijuna kuna.