Matea Bačić, mag.prim.educ.
Viša stručna suradnica II za školstvo
Tel:   023 / 208 - 068
Faks: 023 / 208-193
matea.bacic@grad-zadar.hr

Iva Obradović, mag.oec.
Viša stručna suradnica II za školstvo
Tel:   023 / 208 - 068
Faks: 023 / 208-193
iva.obradovic@grad-zadar.hr