Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole na Silbi i Velom Ižu
Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole na Silbi i Velom Ižu

PROGRAM RANOG UČENJA STRANIH JEZIKA  

     Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Dva sata tjedne nastave izvode se u 24 razredna odjela (5 odjela razredne nastave i 19 odjela predmetne nastave) što je najveći opseg učenja njemačkog jezika od svih škola kojima je Grad osnivač. Škola je 2011. Godine pokrenula inicijativu kako bi se učenje njemačkog jezika započelo od prvog razreda.

    U skladu s provedenim anketama i iskazanim interesom učenika u školskoj 2023./2024. godini program bi se provodio u 5 odgojno-obrazovnih skupina za učenike prvih razreda, u 4 odgojno-obrazovne skupine za učenike drugih razreda te u 5 odgojno-obrazovnih skupina učenika trećih razreda.

     S obzirom na dobro i pozitivno iskustvo učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. Škola je pokrenula inicijativu, a nakon provedene ankete 46 učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program. Program se realizirao u dvije odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, dva sata tjedne nastave.

      U školskoj 2022./2023. godini nastavilo se provođenje ovog programa i to 3 odgojno-obrazovne skupine učenika prvih razreda, 3 odgojno-obrazovne skupine učenika drugih razreda i 2 odgojno-obrazovne skupine trećih razreda. U školskoj 2023./2024. godini interes za učenje talijanskog jezika od prvog razreda je pokazalo 24 učenika prvih razreda te bi se nastavilo provođenje ovog programa s istim brojem skupina kao i prethodne školske godine.

    Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića i program učenja talijanskog jezika u OŠ Stanovi, zbog iskazanog interesa učenika, nastavljaju se i u školskoj 2023./2024. godini.

 PROGRAM PREDŠKOLE

    Sukladno  članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od početka pedagoške 2014./2015. godine program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obvezan. Djeca koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića obvezna su pohađati ovaj program u trajanju od 250 sati.

    Osnivač je dužan organizirati provođenje programa u dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. Kako na otoku Silbi i Ižu nema dječjeg vrtića Grad je organizirao realizaciju programa pri OŠ Zadarski otoci – Područnoj školi Silba i područnoj školi Veli Iž. U zahtjevu OŠ Zadarski otoci navodi se kako je za pedagošku 2023./2024. godinu prijavljeno jedno dijete na Silbi i jedno dijete na Velom Ižu, obveznika predškole.

Vezane fotografije

Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole na Silbi i Velom Ižu Program ranog učenja stranih jezika od prvog razreda i program predškole na Silbi i Velom Ižu