Od školske 2017./2018. do 2019./2020. ovim projektom je osigurano preko 430.000 obroka za 2836 učenika/ca, odnosno 2.439.841,71 kuna.

Školska godina 2017./2018. 

        U rujnu 2017. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.). Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici koji dolaze iz obitelji u kojima cenzus ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno po članu zajedničkog kućanstva. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

       Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 731 učenika koji bi bili uključeni u ovaj Projekt. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostaviti dokaz o primanjima kućanstva. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

           Nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 19.veljače 2018. godine obavijestilo Grad Zadar kako je naš projektni prijedlog ostvario, od maksimalnih 20, ukupno 20 bodova te je odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno donošenje Odluke o financiranju.

Odluka o financiranju donešena je 8. ožujka 2018. godine, a Gradu Zadru je za aktivnosti usmjerene na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 (nedostatak hrane) odobreno u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 542.594,19 HRK, a za tehničku pomoć 5.425,94 HRK. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljeni su Gradu Zadru 9. travnja 2018. godine.

Školska godina 2018./2019.

      U kolovozu 2018. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018./2019.). Isti je nastavak projekta iz prethodne školske godine te predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji se razvrstavaju s obzirom na obiteljsku strukturu, ekonomski status, identifikaciju te zdravstveni status i/ili invaliditet. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

      Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1105 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedene kriterije. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

       Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 3. rujna 2018. do 14. lipnja 2019.) te će 1105 učenika primiti 195.585 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.122.831,28 kuna.

       Nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 24. prosinca 2018. godine obavijestilo Grad Zadar kako je naš projektni prijedlog ostvario, od maksimalnih 15, ukupno 15 bodova te je odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno donošenje Odluke o financiranju.

     Odluka o financiranju donešena je 9. siječnja 2019. godine, a Gradu Zadru je za projekt odobreno u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.122.831,28 kuna, a Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljeni su Gradu Zadru 21. siječnja 2019. godine. 

      Projekt se od 3. rujna 2018. godine počeo provoditi u osnovnim školama Grada Zadra te su sredstva osigurana u Proračunu Grada Zadra, neovisno o ishodu projektne prijave.

 Školska godina 2019./2020.

      U kolovozu 2019. godine otvoren je poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019./2020.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina.

Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1000 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedeni kriterij. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.) te će 1000 učenika primiti 174.000 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 999.369,00 kuna.

  Projekt se od 9. rujna 2019. godine počeo provoditi u osnovnim školama Grada Zadra te su sredstva osigurana u Proračunu Grada Zadra, neovisno o ishodu projektne prijave.

 Školska godina 2020./2021.

      U listopadu 2020. godine otvoren je poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020./2021.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina.

      Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 1050 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra. U postupku anketiranja po osnovnim školama roditelji/skrbnici učenika trebali su iskazati interes za sudjelovanje u projektu osiguravanja prehrane za djecu u riziku od siromaštva i dostavili dokaznu dokumentaciju za navedeni kriterij. U ovaj projekt uključene su sve osnovne škole kojima je Grad Zadar osnivač, osim OŠ Voštarnica koja već ostvaruje subvenciju za prehranu učenika putem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

      Ukupan iznos prihvatljivih troškova dobiven je umnoškom standardne veličine jediničnog troška (5,47 HRK) i ukupnim brojem obroka koje partnerske organizacije planiraju podijeliti tijekom provedbe projekta (od 7. rujna 2020. do 18. lipnja 2021.) te će 1050 učenika primiti 173.250 obroka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 995.061,38 kuna.

     Projekt se od 7. rujna 2020. godine počeo provoditi u osnovnim školama Grada Zadra te su sredstva osigurana u Proračunu Grada Zadra, neovisno o ishodu projektne prijave.

Vezane fotografije