U ustanovama predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Zadra ostvaruju se redoviti desetosatni i petosatni programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, zatim 2,5 satni program predškole, programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama, program ranog učenja engleskog jezika, katoličkog vjeronauka kao i drugi programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja.

Predškolski odgoj i naobrazba provodi se u tri ustanove kojima je osnivač Grad Zadar: Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić Radost i Dječji vrtić Latica

DV Radost osnovan je 1972. godine, iako su prvi zabilježeni počeci rada vrtića od 1946. godine. U svom sastavu ima osam područnih objekata: Bokanjac, Bili brig, Grigor Vitez, Jadran, Glaeb, Vruljica, Voštarnica i Višnjik.

DV Sunce osnovan je 2006. godine, a u sastavu su sljedeći područni objekti: Ciciban, Jazine, Duga, Maslačak, Vladimir Nazor, Ričina, Tratinčica, Smiljevac, Kožino, predškola u PŠ Ploča i vrtić u bolnici.