Od školske 2016./2017. godine do školske 2019./2020. godine, Grad Zadar je preko prijava na projekte prehrane osigurao 5.252.805,86 kuna bespovratnih sredstava.

Školska 2016./2017. godina - Zaklada "Hrvatska za djecu"

Školska 2017./2018. godina - Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema

Školska 2018./2019. godina - Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2019./2020. godina - Mreža prehrane u osnovnim školama Grad Zadra, Školska shema, Medni dan