Od školske 2016./2017. godine do školske 2023./2024. godine, Grad Zadar je preko prijava na projekte prehrane osigurao 1.385.957,52 euro (10.442.496,92 kuna) bespovratnih sredstava. 

Ivan Hajdić, prof.
Voditelj Odsjeka za školstvo - voditelj projekata prehrane u osnovnim školama
Tel:   023 / 208 - 069
Faks: 023 / 208-193
ivan.hajdic@grad-zadar.hr

Školska 2016./2017. godina - Zaklada "Hrvatska za djecu"

Školska 2017./2018. godina - Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema

Školska 2018./2019. godina - Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2019./2020. godina - Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2020./2021. godina - Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2021./2022. godina - Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2022./2023. godina - Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra, Školska shema, Medni dan

Školska 2023./2024. godina - Školska shema, Medni dan