Grad Zadar je osnivač 10 osnovnih škola i to: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci i OŠ Voštarnica, zajedno sa Zadarskom županijom osnivač je Glazbene škole Blagoja Berse.

Na području Grada Zadra djeljuju tri osnovne škole drugih osnivača: Privatna osnovna škola Nova, Katolička osnovna škola Ivo Mašina koju je osnovala Zadarska Nadbiskupija te Osnovna glazbena škola svetog Benedikta koju su osnovale benediktinke Samostana svete Marije.

Osnovna škola Stanovi                                     
Ravnatelj Markica Perić                                 
Rine Aras 3                    
023 317 080
markica.peric@os-stanovi-zd.skole.hr          
o.s.stanovi-uprava@zd.t-com.hr

Osnovna škola Krune Krstića                          
Ravnateljica Jasmina Matešić                         
Trg Gospe Loretske 3
023 224 800                   
ravnatelj@os-kkrstica-zd.skole.hr 
ured@os-kkrstica-zd.skole.hr

Osnovna škola Petra Preradovića         
Ravnatelj Ante Barać         
Trg Petra Preradovića 1               
023 316 814       
ured@os-ppreradovica-zd.skole.hr

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje
Ravnatelj Dražen Adžić                                    
Asje Petričić 7              
023 337 423                   
ured@os-skbenje-zd.skole.hr

Osnovna škola Šime Budinića                  
Ravnateljica Jagoda Galić             
Put Šimunova  4                             
023 305 435       
ured@os-sbudinica-zd.skole.hr 

Osnovna škola Smiljevac                                 
Ravnatelj Bernardo Kotlar                               
Ivana Lucića 47                                                                                         
023 241 649                   
smiljevac@os-smiljevac-zd.skole.hr

Osnovna škola Bartula Kašića                        
Ravnateljica Katica Skukan                        
Bribirski prilaz 2                                                    
023 321 397                   
osbk.ravnatelj@zd.ht.hr 

Osnovna škola Voštarnica
Ravnateljica Irena Dukić
Asje Petričić 5E                                           
023 333 945                   
irena.dukic@skole.hr 

Osnovna škola Zadarski otoci
Ravnatelj Davor Barić                             
Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2            
023 312 224                   
ured@os-zadarski-otoci-zd.skole.hr