Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2024./2025. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2024./2025. godinu

U skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prednost pri upisu u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. U skladu s člankom 23.a spomenutog Zakona program predškole je obvezan od 1. rujna 2014.